Wat is protontherapie?

Bestrijd kanker met een meer geavanceerde, minder invasieve vorm van bestraling.

Over Proton Overzicht

Minder bijwerkingen.
Betere resultaten.

Protontherapie is een geavanceerde vorm van bestraling die geschikt is voor vele soorten kanker en tumorsoorten. Als een arts bestralingstherapie aanbeveelt als onderdeel van de kankerbehandeling van een patiënt, is protontherapie waarschijnlijk een optie. In tegenstelling tot gewone bestralingsbehandelingen die gebruikmaken van röntgenstralen of fotonen zoals IMRT en Cyberknife, hebben protonen een unieke fysieke eigenschap die radiotherapeuten in staat stelt de kanker van een patiënt nauwkeurig te richten en de protonen in de tumor te stoppen, waarbij gezond weefsel en organen worden vermeden. Dit verkleint de kans op ongewenste en onnodige bijwerkingen. In sommige gevallen biedt protontherapie zelfs hogere algehele overlevingsresultaten en lagere recidiefpercentages dan andere vormen van bestraling.

HOE WERKT PROTONTHERAPIE?

Is protonentherapie geschikt voor mij?

Protontherapie is een vorm van bestralingsbehandeling die een exacte, hoge dosis straling afgeeft aan een tumorplaats, terwijl het omliggende gezonde weefsel en organen wordt gespaard van schade, waardoor het risico op negatieve bijwerkingen tijdens en na de behandeling wordt verminderd. Het is niet-invasief, niet-chirurgisch en nauwkeurig, waardoor het een ideale behandeling is voor gelokaliseerde kankers die zich niet naar andere delen van het lichaam hebben verspreid. Protontherapie kan een optie zijn voor andere diagnoses en indicaties die hieronder niet worden vermeld.

waarom protonentherapie anders is:

Protonen en röntgenstralen vernietigen beide kankercellen door te voorkomen dat ze zich delen en groeien. Protonen zijn geactiveerde deeltjes die straling afgeven op exacte diepten om tumoren nauwkeurig te targeten. Omdat protonen het grootste deel van de stralingsdosis op de tumorplaats afzetten en niet verder door het lichaam reizen, wordt het omliggende gezonde weefsel gespaard. Röntgenstralen daarentegen geven hun maximale dosis straling snel af nadat ze de huid zijn binnengedrongen, waardoor mogelijk gezond weefsel en organen worden beschadigd op weg naar de tumorplaats en terwijl ze door het lichaam blijven gaan.

Protontherapie behandelt a uitgebreid scala aan kankers en tumortypes.

Protontherapie levert minder straling op gezond weefsel dan andere vormen van bestraling.

Behandelplan - Oklahoma Proton Center

Ontdek of protontherapie geschikt voor u is

en English
X