Privacy Beleid

ONZE INZET VOOR PRIVACY

Oklahoma Proton Center, LLC. (OPC) streeft naar het leveren van service van hoge kwaliteit en het hoogste niveau van integriteit in de omgang met onze klanten. In het verlengde van deze verbintenis is dit privacybeleid bedoeld om u te helpen begrijpen hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen verzamelen, gebruiken en beschermen, en om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het bezoeken of kopen van diensten via onze website (de " website"). Dit privacybeleid zal voortdurend worden getoetst aan nieuwe technologieën, zakelijke praktijken en de behoeften en juridische ontwikkelingen van onze klanten en kan dienovereenkomstig worden herzien.

Door de site te gebruiken, stemt u in met onze verzameling en gebruik van de informatie zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van dit privacybeleid, dient u niet verder te gaan en geen producten of diensten via de site te verkrijgen.

DE SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

SAMENGEVOEGDE INFORMATIE

Onze webserver verzamelt automatisch het IP-adres, maar niet het e-mailadres, van alle bezoekers van onze site. We volgen ook de pagina's die u op de site bekijkt, de datum en tijd waarop u die pagina's bekijkt en het IP-adres van de website die u hebt gebruikt om rechtstreeks naar onze site te linken. Dergelijke informatie wordt samengevoegd met trackinggegevens van alle bezoekers van de site. We gebruiken deze geaggregeerde informatie om ons te helpen de verkeerspatronen van bezoekers te evalueren en onze site te verbeteren door deze beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk.

PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

We verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u ervoor kiest om deze op onze site te verstrekken. Door informatie in een van deze gebieden in te voeren, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen over geselecteerde producten, bedrijven en evenementen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u later besluit dat u niet wilt dat er contact met ons wordt opgenomen, laat het ons dan weten via de hieronder beschreven opt-out-procedures.

COOKIES

We kunnen uw bezoek aan onze Site volgen door een "cookie" op uw computer te plaatsen wanneer u binnenkomt. Cookies zijn stukjes informatie die websites voor archiveringsdoeleinden naar de harde schijf van uw computer overbrengen. We gebruiken cookies om het bezoeken van onze site gemakkelijker te maken. Cookies stellen ons in staat om voorkeuren voor u op te slaan, zodat u deze bij uw volgende bezoek niet opnieuw hoeft in te voeren. Cookies helpen ons anonieme clickstream-gegevens te verzamelen voor het volgen van gebruikerstrends en -patronen. Het gebruik van cookies is nu een industriestandaard en u vindt ze op de meeste grote websites. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie heeft ontvangen of om cookies te weigeren. U dient te begrijpen dat delen van bepaalde sites mogelijk niet goed werken als u uw browser instelt om geen cookies te accepteren.

HOE GEBRUIKEN WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We gebruiken geaggregeerde informatie om ons te helpen de verkeerspatronen van bezoekers te evalueren en onze site te verbeteren door deze beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om verzoeken die u op onze Site doet te verwerken. We gebruiken ook persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen om contact met u op te nemen over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Bezoekers die geen promotionele meldingen willen ontvangen, kunnen gebruikmaken van de hieronder in detail beschreven opt-out-procedures.

HOE WE INFORMATIE DELEN DIE WE VERZAMELEN

We zullen geen informatie die door u is verstrekt of door uw gebruik van de Site is verkregen, verkopen, verhuren, delen of anderszins openbaar maken aan derden met het doel hen in staat te stellen hun producten of diensten aan u op de markt te brengen. We kunnen uw informatie bekendmaken aan bedrijven die ons ondersteunende diensten verlenen, zoals printers of postkantoren die ons helpen onze producten of diensten op de markt te brengen, of webhosts of ontwerpers die ons helpen deze site te maken en te onderhouden. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een van onze gelieerde entiteiten. We kunnen uw persoonlijke informatie ook vrijgeven: (a) in reactie op verzoeken van lokale, provinciale of federale wetshandhavingsfunctionarissen; (b) als reactie op een gerechtelijke, administratieve of soortgelijke procedure, zoals een dagvaarding; (c) indien wettelijk vereist; of (d) in speciale omstandigheden, zoals in reactie op een fysieke bedreiging of waargenomen fysieke bedreiging voor een persoon of om de gebruiksvoorwaarden van deze Site af te dwingen.

KEUZE/OPT-OUT

Bezoekers van onze site kunnen de mogelijkheid krijgen om te kiezen of ze hun informatie voor bepaalde doeleinden willen laten gebruiken op het punt waar we om de informatie vragen. Bezoekers die onze promotionele e-mailmeldingen niet langer willen ontvangen, kunnen zich altijd afmelden voor het ontvangen van deze meldingen door contact met ons op te nemen via 405-773-6700, Let op: Privacy Office.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze site bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat OPC niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke andere websites. We raden onze bezoekers aan het privacybeleid te lezen van elke website die ze bezoeken en die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op OPC en de informatie die op deze site wordt verzameld.

HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE?

§ Evaluatie van informatiebeschermingspraktijken.

Regelmatig worden onze activiteiten en zakelijke praktijken beoordeeld op naleving van het bedrijfsbeleid en de procedures die de veiligheid, vertrouwelijkheid en kwaliteit van onze informatie regelen.

§ Toegang van medewerkers, training en verwachtingen.

Onze bedrijfswaarden, ethische normen, beleidslijnen en praktijken zijn toegewijd aan de bescherming van klantinformatie. Over het algemeen beperken onze zakelijke praktijken de toegang van werknemers tot vertrouwelijke informatie en beperken ze het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke informatie aan geautoriseerde personen, processen en transacties.

§ Wettelijk verplichte openbaarmaking van informatie.

We kunnen informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, met andere woorden wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

De OPC-gebruiksvoorwaardenovereenkomst, zoals deze van tijd tot tijd kan veranderen, is hierbij opgenomen als onderdeel van dit privacybeleid.

VRIJWARING

U stemt ermee in OPC, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen, schade, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkosten die voortvloeien uit of vermoedelijk voortvloeien uit uw schending van de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid.

WIJZIGING

OPC kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen aan dit privacybeleid worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze site. U stemt ermee in om het privacybeleid dat op de site is geplaatst elke keer dat u de site gebruikt te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die in deze overeenkomst zijn aangebracht. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Voor uw gemak en toekomstig gebruik wordt de datum van de versie van dit privacybeleid hieronder vermeld. U kunt de versie van het privacybeleid die u hebt bekeken en goedgekeurd, afdrukken en deze vergelijken met de versie die van kracht is wanneer u onze site in de toekomst gebruikt om te bepalen welke eventuele wijzigingen zijn aangebracht.

PRIVACY VAN KINDEREN

We zijn gevoelig voor de noodzaak om de privacy van kinderen die internet gebruiken te beschermen. We verzamelen daarom niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan dertien (13) in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan dertien (13) jaar persoonlijk identificeerbare informatie aan ons heeft verstrekt via onze Site, zullen we deze uit onze bestanden verwijderen. Als u jonger bent dan dertien (13) jaar, probeer dan geen persoonlijk identificeerbare informatie op onze Site te verstrekken. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van iemand jonger dan dertien (13) die volgens u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via (405) 259-4831, Let op: Privacy Office en we zullen passende stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.

EMAIL

OPC kan de privacy van e-mailcommunicatie van en naar OPC niet volledig garanderen. Deze communicatie kan zonder uw medeweten en toestemming worden onderschept tijdens het transport van of naar onze site. Als u zich zorgen maakt over uw privacy, raden we u aan geen e-mail te gebruiken om ons informatie te verstrekken die u als gevoelige informatie beschouwt.

Beperkingen

Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor (i) enige openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door u aan een derde partij gemaakt door uw gebruik van de site; (ii) elke openbaarmaking van uw persoonlijke informatie die illegaal van ons is verkregen; of (iii) elke onbedoelde openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door ons gedaan.

KLACHTENPROCES

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via (405) 259-4831, ter attentie van: Privacy Office.

en English
X